PRZYSZŁOŚĆ WIDZIANA

W RZECZACH, KTÓRE MINĘŁY

PONADCZASOWA OPOWIEŚĆ GRAFICZNA

Projekt – dedykowany dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym – poświęcony jest promocji nauki w obszarze popularyzacji tradycyjnych technik graficznych, zecerskich oraz kaligrafii. Realizowany na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Stare narzędzia graficzne (fot. freepik.com)
Metalowe czcionki drukarskie (fot. freepik.com)
Fotografia ilustracyjna (fot. freepik.com)

IMAGO

W pracowni dawnych mistrzów

LITTERA

Eksperymentalny plakat typograficzny

SCRIBERE

Sztuka pięknego pisania

Założeniem projektu jest przybliżenie uczestnikom warsztatów wartości estetycznych (obcowanie ze sztukami pięknymi) oraz działania: popularyzatorskie (prezentacja działań twórczych w obszarze tradycyjnych technologii), komunikacyjne (kontakt z twórcą i warsztatem twórczym), poznawcze (pozyskiwanie wiedzy i nowych umiejętności w obszarze klasycznych technik kreacyjnych), intelektualne (uczestnictwo w prelekcjach), wychowawcze (współpraca w obszarze kreacji artystycznej w ramach warsztatów twórczych), edukacyjne. Podsumowaniem projektu ma być drukowana publikacja – artzin – prezentująca rezultaty warsztatów twórczych oraz dedykowana strona internetowa prezentująca historię i współczesność tradycyjnych, klasycznych technik graficznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ich historycznego funkcjonowania w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.